Duik de geschiedenis in

Werelderfgoedstatus

Werelderfgoed is zo uniek en bijzonder, dat we het willen beschermen en bewaren voor toekomstige generaties. Dat geldt ook voor de Hollandse Waterlinies. En die bescherming is ingewikkeld, want het Werelderfgoed is groot, de ruimtelijke druk is hoog en alle belangen vergen een zorgvuldige afweging. In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke bescherming bij de vier provincies waar de Hollandse Waterlinies doorheen lopen: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Samen zijn de Siteholder.

Werelderfgoed Hollandse Waterlinies bestaat uit veel meer dan alleen forten en monumentale gebouwen. Het omvat ook landschappen, kanalen, dijken en sluizen. Het gaat over abstracte begrippen als Outstanding Universal Value, kernkwaliteiten, integriteit en authenticiteit. Het is taak van de Siteholder om dat verhaal te vertellen. Om gemeenten en provincies te helpen bij hun beschermingstaak. Om te kunnen verduidelijken wát je nu eigenlijk beschermt en hóe je dat doet.

In onderstaand filmpje wordt daarover iets uitgelegd. Let op: deze video beschikt niet over ondertiteling of audiodescriptie. Ben je slechthorend, doof, slechtziend of blind? De tekst hierboven en op de rest van de pagina legt uit wat er in de video wordt verteld. 

Bescherming via wet- en regelgeving

Er komt veel kijken bij de bescherming van de Hollandse Waterlinies, want wat bescherm je nu eigenlijk en waarom. Dit staat beschreven in de gebiedsanalyses en andere rapporten.

Lees meer over de wet- en regelgeving rond bescherming

Werkgroep Bescherming

Planologische bescherming is de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies als bevoegd gezag. De werkgroep bescherming is in het leven geroepen om de provincies te faciliteren bij die verantwoordelijkheid. 

Lees meer over de werkgroep bescherming