Duik de geschiedenis in

Ruimtelijke bescherming van de Hollandse Waterlinies

De Siteholder is samen met alle partners verantwoordelijk voor de ruimtelijke bescherming van het werelderfgoed. Bescherming is ingewikkeld, want het werelderfgoed is groot, de ruimtelijke druk is hoog en alle belangen vereisen een zorgvuldige afweging.

Bij de Hollandse Waterlinies is bescherming veel meer dan monumentale gebouwen en objecten. Het gaat ook over landschappen en waterwerken. En het gaat over abstracte begrippen als Outstanding Universal Value, kernkwaliteiten en visuele werking. Belangrijk aspect van bescherming is om de kennis te delen over wát je nu eigenlijk beschermt en hóe je dat doet.

In onderstaand filmpje wordt dit allemaal kort en helder uitgelegd.

Naslag werk

Er komt veel kijken bij de bescherming van de Hollandse Waterlinies, want wat bescherm je nu eigenlijk en waarom. Dit staat beschreven in de gebiedsanalyses en andere rapporten.

Lees meer over het naslag werk
Een oud bakstenen fort overgroeid met gras en mos, omgeven door water en groene weilanden.

Werkgroep Bescherming

Planologische bescherming is de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies als bevoegd gezag. De werkgroep bescherming is in het leven geroepen om de provincies te faciliteren bij die verantwoordelijkheid. 

Lees meer over de werkgroep bescherming
Geniedijk Haarlemmermeerpolder