Duik de geschiedenis in

Privacy statement

Het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies, vertegenwoordigd door de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en met de provincie Utrecht als penvoerende organisatie, is verantwoordelijk voor het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Eén van de verplichtingen die het Gemeenschappelijk Orgaan (vanaf hier: GO) heeft richting UNESCO, is het uitdragen van de bijzondere waarden van het werelderfgoed. De website www.hollandsewaterlinies.nl is één van de middelen waarmee dit wordt bereikt. 

Verwerking van persoonsgegevens

Het GO kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u een contact-, download-, of aanmeldformulier heeft ingevuld op www.hollandsewaterlinies.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoongegevens die het GO van u verwerkt n het kader van deze nieuwsbrief en voor de nieuwsbrieven van de Hollandse Waterlinies. 

Hoe en waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

jouw persoonsgegevens worden allen volgens deze privacyverklaring verwerkt, op een behoorlijke, zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen, te weten:

  • De beantwoording van vragen en interactie;
  • De verbetering, beveiliging en monitoring van de website;
  • Het versturen van nieuwsbrieven.

Het GO verwerkt en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. De website www.hollandsewaterlinies.nl kan links naar websites van derden bevatten. Het GO is nieet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden. 

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot (een deel van) het systeem waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Verstrekking aan derden

Het GO verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij het GO dit moet doen vanwege een wettelijke bepaling of uitspraak van de rechter.

Google diensten

De website www.hollandsewaterlinies.nl wordt gemonitord met behulp van Google Analytics. Ook maakt de website gebruik van een Google Grant voor Google Adwords. Voor Google Adwords verwerkt Google (gepersonaliseerde) data van de gebruikers van hun diensten. Bekijk op deze pagina hoe Google informatie verwerkt van websites die gebruik maken van hun diensten, en hoe je deze informatie kunt beheren.

Plichten en verantwoordelijkheden

Het GO gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en is verplicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw peroonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hollandsewaterlinies.nl. Het GO zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het GO gebruikt jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Jouw gegevens worden als volgt bewaard. Dit betekent bijvoorbeeld dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer je aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. In de regel wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd voor de volgende gegevens:

  • Gegevens contactformulier: 1 jaar;
  • Gegevens abonnees nieuwsbrieven: 1 jaar nadat de relatie tussen de ontvanger en de verzender verbroken is.

Beveiliging

Het GO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website www.hollandsewaterlinies.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw personsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt het GO gebruik van de diensten van Spotler Group. Deze aanbieder van nieuwsbriefsoftware is ISO 27001 gecertificeerd, heeft het DDMA (Data Driven Marketing Association) Privacy Waarborg toegekend gekregen en neemt diverse technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door het GO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op: info@hollandsewaterlinies.nl