Duik de geschiedenis in

Werkgroep bescherming

De werkgroep bescherming komt circa tien keer per jaar bijeen en bestaat uit medewerkers RO en/of erfgoed van de vier provincies, de coördinator bescherming van het Sitebureau en de secretaris van het Kwaliteitsteam. De RCE neemt deel als adviseur. Leden van de werkgroep bescherming zijn binnen hun eigen provincie aanspreekpunt voor het Werelderfgoed en zijn goed op de hoogte van relevante ruimtelijke ontwikkelingen. Deze kennis en informatie delen zij tijdens de werkgroepvergadering.

Prominent agendapunt is het bespreken van ruimtelijke ontwikkelingen die effect (kunnen) hebben op het Werelderfgoed. Daarmee leren de provincies van elkaar. De werkgroep heeft zo tevens een belangrijke signaalfunctie naar het Sitebureau en de Siteholder.

Taken werkgroep bescherming

De praktijk wijst uit dat gemeenten vooral behoefte hebben aan duidelijkheid over wat er nu precies beschermd moet worden. Het liefst willen ze een afvinklijst, maar dat ligt niet zo eenvoudig. De coördinator bescherming heeft daarom als taak om – in samenspraak met de werkgroep – informatie te delen en instrumenten te (laten) ontwikkelen die vragen beantwoorden bij bescherming, zoals:

  • Wat bescherm je nu eigenlijk?
  • Hoe doe je dat?
  • Welke informatie heeft de gemeente/provincie daarbij nodig?
  • Waar kun je die informatie vinden?
  • Hoe neem je als gemeente/provincie de juiste beslissing?
  • Hoe loopt het proces van besluitvorming?
  • In welke situatie is er contact met UNESCO?

Bij complexe vraagstukken kan het kwaliteitsteam worden ingeschakeld voor advies.