Duik de geschiedenis in

UNESCO

Het hebben van de  Werelderfgoed status brengt een aantal verplichtingen richting UNESCO met zich mee. Eens per 6 jaar moet er gerapporteerd worden over de staat van het Werelderfgoed, de periodic reporting. Ook moet er eens per zes jaar een managementplan aangeleverd worden waarin staat hoe het Werelderfgoed behouden, beschermd en uitgedragen wordt.

Uniek en onvervangbaar

De Hollandse Waterlinies is uniek in de wereld. Nergens vind je een waterverdedigingslinie van deze omvang en in deze goed geconserveerde toestand. De Waterlinies hebben zich eerst gevoegd naar het landschap. Vervolgens hebben de linies op hun beurt ook invloed gehad op het landschap met hun waterwerken, inundatiekommen en ‘verboden kringen’. De eenheid en de positie van de Hollandse Waterlinies in het landschap is sinds de bouw vrijwel ongewijzigd gebleven; deze elementen zijn allemaal nog duidelijk herkenbaar aanwezig in het landschap.

Outstanding Universal Value

UNESCO heeft een aantal criteria om de uitzonderlijke universele waarde (de OUV) van het Werelderfgoed te bepalen. De Hollandse Waterlinies voldoet aan 3 criteria. Vrij vertaald is de OUV van de Hollandse Waterlinies:

  • Een buitengewoon voorbeeld van een Europees verdedigingssysteem van de moderne tijd dat intact is gebleven;
  • Een ingenieus systeem van militaire verdediging door inundatie dat gebruik maakt van eigenschappen en elementen van het aanwezige landschap;
  • Uniek in de Europese architectuurgeschiedenis;
  • Een illustratie van Nederlandse inventiviteit in land- en waterbeheersing.

UNESCO Nominatie

De Stelling van Amsterdam kreeg al in 1996 de UNESCO Werelderfgoed status. Na een lang en spannend nominatie proces in daar op 26 juli 2021 de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan toegevoegd. Samen zijn ze nu UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Wat is UNESCO Werelderfgoed nu eigenlijk, hoe wordt je het en wat betekent het?

Lees hier meer over de UNESCO nominatie

Drie hoofdkenmerken

Het systeem van de Hollandse Waterlinies bestaat uit 3 hoofdkenmerken: Het strategisch landschap met een reliëf dat het geschikt maakt voor inundatie, het systeem van waterstaatkundige werken dat voor de inundatie kan worden ingezet en de strategisch gepositioneerde militaire versterkingen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Lees meer over de drie hoofdkenmerken