Duik de geschiedenis in

Gemeenschappelijk Orgaan

Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de vier gedeputeerden van de linieprovincies met erfgoed in de portefeuille. De algemeen directeur van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) is als adviseur betrokken.

De bestuurders van de Siteholder zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Ze voeren de regie over het proces van deĀ Hollandse Waterlinies voor Gedeputeerde Staten van de waterlinieprovincie(s). Daarnaast zijn zij ambassadeurs van het werelderfgoed en de linking pin naar de eigen colleges.