Duik de geschiedenis in

Gemeenschappelijk Orgaan

Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de vier gedeputeerden van de linieprovincies met erfgoed in de portefeuille. De algemeen directeur van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) is als adviseur betrokken.

De bestuurders van de Siteholder zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Ze voeren de regie over het proces van de Hollandse Waterlinies voor Gedeputeerde Staten van de waterlinieprovincie(s). Daarnaast zijn zij ambassadeurs van het werelderfgoed en de linking pin naar de eigen colleges.

Peter Drenth, voorzitter Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland is voorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies:

“Ik vind dat we trots op ons werelderfgoed Hollandse Waterlinies moeten zijn. En dat we de komende jaren moeten inzetten op het vergroten van  de bekendheid. Net als het vergroten van de mogelijkheid om ons werelderfgoed ook écht te beleven en ervaren. Daarnaast wil ik graag helpen om het overkoepelende waterlinie-verhaal te verbinden aan lokale en regionale verhalen van mensen. Zo krijgt ons werelderfgoed betekenis voor lokale gemeenschappen."

Lees meer over gedeputeerde Peter Drenth
 • Jelle Beemsterboer, gedeputeerde provincie Noord-Holland

  Jelle Beemsterboer, gedeputeerde provincie Noord-Holland

  "Ik ben trots dat ik de komende vier jaar mag zorgen voor het prachtige UNESCO-werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Onze belangrijkste taak is om te zorgen dat dit werelderfgoed behouden blijft voor toekomstige generaties. Op dit soort plekken komt de geschiedenis namelijk echt dichtbij: het wordt tastbaar. Er ligt veel druk op dit werelderfgoed, omdat ook energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie en infrastructuur strijden om ruimte binnen dit deel van onze provincies. De komende jaren wordt het dan ook een grote uitdaging om als bestuur zowel te staan voor behoud van het werelderfgoed als voor het ruimte geven aan andere belangrijke doelen."

  Lees meer over gedeputeerde Jelle Beemsterboer

 • Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht

  Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht

  "Afgelopen zomer heb ik de Waterlinieroute gefietst. Tijdens deze tocht heb ik ervaren en gezien hoe bijzonder en mooi het linielandschap is met haar forten, natuur en de bijzondere verhalen. Echt een aanrader! Voor mij is de uitdaging op welke manier we onze provinciale ruimtelijke plannen voor woningbouw, energietransitie en klimaat de komende jaren ingepast krijgen in het landschap, waarbij dit militaire erfgoed als inspiratiebron dient."

  Lees meer over gedeputeerde Rob van Muilekom

 • Susan Lammers, directeur RCE en adviseur GO

  Susan Lammers, directeur RCE en adviseur GO