Duik de geschiedenis in

Sitebureau

Het Sitebureau ondersteunt en faciliteert de Siteholder in de uitvoering van haar taken en is de centrale spil is in het interprovinciale netwerk. De taken van het Sitebureau zijn samenwerking organiseren, het beschermen van de unieke waarde van de Hollandse Waterlinies, het uitdragen van het verhaal van de Hollandse Waterlinies en het rapporteren aan UNESCO.

Het Sitebureau doet dit niet alleen, maar werkt hierin samen met de experts in de vier linieprovincies. Voor bescherming gebeurt dit in de werkgroep bescherming en voor uitdragen in de werkgroep uitdragen. Ook is het Sitebureau de linking pin voor het Kwaliteitsteam en de opdrachtgever van het Kenniscentrum en de publiekscommunicatie via de Stichting Liniebreed Ondernemen.

Leden van het Sitebureau

  • Hoofd Sitebureau: Bas Nijenhuis
  • Secretaris Sitebureau: Vacature
  • Coordinator bescherming; Wietse Burger, Renate Cevaal
  • Coordinator uitdragen: Kirke Mulders
  • Webmaster: Eva Bleeker
  • Bureau ondersteuner: Mieke Smits

Contact opnemen met de leden van het sitebureau kan via: sitebureau@hollandsewaterlinies.nl