Duik de geschiedenis in

Organisatie van de Hollandse Waterlinies

In een gemeenschappelijke regeling is de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking van de Siteholder vastgelegd. De taken en verantwoordelijk heden van de Siteholder zijn het beschermen, beheren en uitdragen van de Werelderfgoedwaarde. Met het vervullen van deze taken voldoet de Siteholder aan de internationale verplichtingen van Nederland richting UNESCO.

Gemeenschappelijk Orgaan

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) dat bestaat uit de vier Erfgoed-gedeputeerden van de vier provincies. De algemeen directeur van de RCE is als adviseur betrokken bij de Siteholder.

Lees meer over het gemeenschappelijk orgaan

Managementoverleg en Linieteam

De ambtelijke ondersteuning ligt bij het Managementoverleg en het Linieteam. In het Managementoverleg zitten de vier ambtelijke opdrachtgevers. Het Linieteam zorgt voor de strategische voorbereiding van de bestuurlijke overleggen, levert input voor o.a. de kadernota en legt verbinding in de eigen provinciale organisatie.

Lees meer over het management overleg en het Linieteam

Sitebureau

Het Sitebureau is de ambtelijke uitvoeringsorganisatie van de Siteholder. Het Sitebureau ondersteunt en faciliteert de Siteholder in de uitvoering van haar taken en is de centrale spil is in het interprovinciale netwerk.

Lees meer over het sitebureau

Advies en uitvoering

De Siteholder werkt samen met vele partners. Het Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinies geeft advies aan de Siteholder over ruimtelijke ontwikkelingen. Het Kenniscentrum Waterlinies biedt historische informatie over de waterlinies in Nederland. Stichting Liniebreed Ondernemen is de uitvoeringspartner voor de publiekscommunicatie.

Regionale samenwerking

Binnen de provincies zij er regionale samenwerkingsverbanden met de partners. In het pact van Ruigenhoek werken alle partners in de provincie Utrecht samen en in het pact van Loevestein zijn dit de partners in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. In de provincie Noord-Holland is de samenwerking vastgelegd in het uitvoeringsprogramma.