Duik de geschiedenis in

Duurzame pontjes

| Kirke Mulders

Liniepont

Op 25 april is de nieuwe, op zonne-energie aangedreven, Liniepont tussen Werk aan het Spoel, Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg op het Eiland van Schalwijk feestelijk geopend. Op een zomerse dag kunnen de accu’s volledig draaien op opgewekte energie van zonnepanelen. De verduurzamingsslag kwam tot stand in samenwerking met de oevergemeenten Culemborg, Houten en Vijfheerenlanden en met steun van de provincie Utrecht.

Fietsboot

Op 26 april is de Fietsboot op de Utrechtse Vecht geopend. Deze Fietsboot is tot stand gekomen met vele partners waaronder de provincie Utrecht, de Hollandse Waterlinies, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente Stichtse Vecht en de Rabobank. Samen met de opening van de nieuwe boot wordt ook de Waterlinie Fietsbootroute gelanceerd, deze is in samenwerking gemaakt met Visit Gooi en Vecht. Met deze route kan iedereen met fiets en boot heerlijk genieten van het mooie groene gebied van de Hollandse Waterlinies.