Duik de geschiedenis in

Nieuwe voorzitter kwaliteitsteam

| Bas Nijenhuis-Vesseur

Afgelopen 4 april heeft het Kwaliteitsteam afscheid genomen van Yttje Feddes. Zij was afgelopen 6 jaar de voorzitter. Dorine van Hoogstraten is hartelijk verwelkomd als nieuw lid en voorzitter. Ook is Jannemarie de Jonge, de Rijksadviseur van de fysieke leefomgeving, tot het team toegetreden. Daarmee is een ‘oude’ relatie met het College van Rijksadviseurs weer hersteld.

De zorg voor de uitzonderlijke kwaliteiten van de Hollandse Waterlinies leiden regelmatig tot complexe vraagstukken over voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. Hoe kunnen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en met respect voor de Outstanding Universal Value? Om de overheden en adviesbureau’s hierover te adviseren, bestaat al sinds jaar en dag het Kwaliteitsteam. Deze groep heeft een interdisciplinaire samenstelling van onafhankelijke experts uit de kennisdomeinen cultuurhistorie, landschapsarchitectuur, gebiedsontwikkeling, stedenbouw, planologie en planeconomie.