Duik de geschiedenis in

Werkconferentie Hollandse Waterlinies

| Kirke Mulders

Op 25 juni 2024 organiseert het sitebureau in opdracht van het Gemeenschappelijk Orgaan de eerste werkconferentie Hollandse Waterlinies. Thema van deze werkconferentie is het beheer en beschermen van de Hollandse Waterlinies.

Wat betekent de UNESCO status?

Wat betekent de Werelderfgoedstatus nu eigenlijk voor de Hollandse Waterlinies? Welke verantwoordelijkheden horen daarbij? Hoe hebben we dat in NederlandĀ georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe doe je dat? De werkconferentie is bedoeld om antwoorden te geven op deze vragen aan overheden en andere relevante stakeholders in het Werelderfgoed.

Save the date

Begin volgend jaar zal iedereen die vanuit gemeentes, provincies, natuurbeherende organisaties, waterschappen en andere relevante stakeholders betrokken is bij de Hollandse Waterlinies een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan deze conferentie. Zet de datum nu alvast in uw agenda en nadere informatie volgt.