Duik de geschiedenis in

Nieuwe 'bruine borden' langs de rijkswegen

| Eva Bleeker

De 'bruine borden' langs de rijkswegen in het werelderfgoedgebied vertelden passanten eerder alleen over de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daar brengt een nieuw ontwerp verandering in.

Vervanging van oude Stelling- en Waterlinieborden

De oude bruine ANWB-borden langs de rijkswegen zijn gefaseerd vervangen door een nieuw ontwerp dat de passant informeert over UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Op het bord is op de voorgrond een weergave van een fort en een sluis zichtbaar, omgeven door bomen en groen. Op de achtergrond tekent zich een stad af die beschermd wordt door de waterlinie. Zo laat het bord de verschillende elementen van de waterlinie goed zien: het groene landschap dat ooit werd gebruikt als militaire verdedigingsvlakte, de waterwerken die vroeger het land inundeerden en nu vaak nog helpen bij watermanagement en de militaire verdedigingswerken die zorgden voor een sterk front. 

Twee combinatieborden

Naast de borden die de passant wijzen op de Hollandse Waterlinies, zijn er ook twee borden ontwikkeld voor de plekken waar twee werelderfgoederen samenkomen. Het gaat hierbij om een combinatiebord voor de Beemster en de Hollandse Waterlinies in Noord-Holland. Daarnaast is een bord ontwikkeld dat wijst op het gebied waar de Hollandse Waterlinies en de Nedergermaanse Limes elkaar kruisen in de provincies Utrecht en Gelderland. 

Het nieuwe ontwerp voor het bruine ANWB-bord was al eerder zichtbaar in de Provincie Utrecht. Met de plaatsing van de borden in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland is het hele waterliniegebied nu voorzien van borden met een uniforme uitstraling en boodschap.