Duik de geschiedenis in

Perspectief Hollandse Waterlinies

| Bas Nijenhuis-Vesseur

Op 4 april jl. vond een gezamenlijke werksessie plaats van het Gemeenschappelijk Orgaan met het Kwaliteitsteam op Fort bij Asperen. Aan de hand van kaarten is samen besproken wat de omvang is van de voorziene, grotere ruimtelijke ontwikkelingen die op de Hollandse Waterlinies afkomen. De optelsom van de nu bekende initiatieven maakt dat het GO heeft besloten om een Perspectief Hollandse Waterlinies op te laten stellen. Deze biedt richting voor passende ontwikkelingen en overzicht van bestaande kaders voor bescherming van de uitzonderlijke waarde.

Transitieopgaven

Hij zal de ‘agenda’ zijn om met mede-overheden in gesprek te gaan over de transitieopgaven in en nabij de Hollandse Waterlinies, de internationale instandhoudingsverplichting van Nederland en onze ambitie de Hollandse Waterlinies aantrekkelijk én toekomstbestendig te maken.

Dit kan een opmaat zijn naar een niet-vrijblijvend ruimtelijk perspectief op de Hollandse Waterlinies. Daarin staan alle voorgenomen en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die van betekenis zijn voor de Outstanding Universal Value (OUV) zoals die nu te overzien zijn tot 2050. Het GO ziet dit als een belangrijk document van Nederland aan UNESCO: hierin verantwoorden  wij dat we de komende decennia zorgvuldig omgaan met de uitzonderlijke universele kwaliteit van dit gebied.